avatar

Hello.

My name is Dave Stanke. I’m a Developer Advocate at Google.

I do DevOps.